Ventilatiesystemen

Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild door de bewoner zelf (ademen, transpireren…), zijn activiteiten (koken, douchen, roken, stoken…) en het interieur (vluchtige en schadelijke stoffen, radon…). Al deze handelingen dragen bij tot een verslechtering van het binnenmilieu.

Door uw woning goed te isoleren, blijven vocht, CO2 en allerlei stoffen die allergieën kunnen veroorzaken in de woning hangen. Daarom is regelmatig en correct ventileren een must! Veel mensen denken dat een tijdje het raam openzetten wel voldoende is. Maar, het effect daarvan is slechts van tijdelijke aard en gaat gepaard met een aanzienlijk energieverlies. Continue ventilatie is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.
Een raam openen helpt maar tijdelijk

Continue ventilatie
is de enige efficiënte manier
om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.

Systemen

Wist je dat?

Elke volwassene per dag -bij rustige activiteit- 1 liter vocht uit zweet?

Samen met koken en wassen brengt dat dagelijks 10 tot 20 liter vocht in de woning. Daarnaast bevat een nieuwe constructie tussen 3000 en 5000 liter water afkomstig van de constructiematerialen, die uit de woning moet verdwijnen.

80% van de menselijke activiteiten binnen gebeurt en dat een volwassen persoon minstens 20 kubieke meter per uur verse lucht nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft ook d.m.v. metingen aangetoond dat de binnenlucht veel sterker vervuild is dan de buitenlucht.

Activiteiten als roken en koken met gas hoge hoeveelheden CO2 met zich meebrengen?

Scroll naar boven